למשרדנו ניסיון רב צבור בליווי מקצועי של סוגיות מס העולות מתחום המיסוי הבינלאומי, לרבות ליווי עסקאות וייצוג בפני רשויות המס. משרדנו עוסק בהיבטים שונים הנוגעים למיסוי הבינלאומי, בין היתר: מיסוי עולים חדשים, תושבים חוזרים ותושבים חוזרים ותיקים לרבות קבלת ההטבות לפי הפקודה; קביעת תושבות לצרכי מס בישראל; טיפול בניכויים במקור בישראל ומחוץ לישראל; מבני מס מורכבים של תאגידים רב-לאומיים; מיסוי מקלטי מס; מיסוי נאמנויות זרות; חברות נשלטות זרות; מיסוי תושבים זרים בפעילותם בישראל לרבות הטבות מס לפי הפקודה; ביצוע "הגירה" של חברות; העברות ידע מחוץ לישראל; מיסוי זר.

כמי שכיהן משך שנים רבות בתפקידי הנהלה ברשויות המס וכסמנכ"ל בכיר לשומה וביקורת ברשות המיסים, נחשף ד"ר חיים גבאי, עו"ד למגוון נושאים הקשורים במיסוי בינלאומי, וכן היה שותף לכינון מגמות חדשניות ועדכניות בתחום זה בישראל, כגון: התאמת כללי הרשות לכללי ארגון ה-OECD לרבות השתתפות בדיוני עבודה כנציג ישראל לענייני מס בוועידות ארגון זה; חדירת כללי ה-BEPS וה-FATCA; עסקאות חייבות בדיווח; שותפות בפרסום הוראות ביצוע והנחיות פעולה בעקבות שינויים במישור הבינלאומי; שותפות בניסוח שינויי חקיקה והשתתפות בוועדות שרים בתחום המיסוי הבינלאומי.