משרדינו מתמחה בייצוג לקוחות ובהגשת בקשות שונות וקביעת הסדרי מיסוי מול משרדי מס ערך מוסף, וכן במתן ייעוץ שוטף בהיבטי מיסוי עקיף.
משרדינו מספק ייעוץ בתחום המיסוי העקיף ליחידים ולחברות, לרבות ליווי עסקאות בתחומים שונים; ייצוא של מוצרים וסחורות; מתן שירותים מחוץ לישראל; מיסוי תושבי חוץ; חברות החזקה; עסקאות שכר מכר; עסקאות מקרקעין; עסקאות החייבות במס אפס; עסקאות פטורות ממס; מס שכר ומס מעסיקים; מס רווח.

משרדנו מנוסה בהגשת בקשות לרשויות מס ערך מוסף, לרבות- בקשות להחזרי תשומות; בקשות להכרה בדיווחים שלא נקלטו; הכרה בחובות אבודים ועוד. למשרדנו ניסיון רב בהשגת הסדרי מס בנושאים מורכבים מול רשויות מס ערך מוסף.