למשרדנו ניסיון רב ומגוון בהענקת שירותים בנושאים שונים הנוגעים למס הכנסה, לרבות הגשת החלטות מקדמיות (Pre-Ruling) בסוגיות שונות, כתיבת השגות וניהול הליכי שומה לרבות הסכמי שומה עם רשויות המס, מתן ייעוץ מתקדם ויצירתי, ליווי ביקורות מטעם רשויות המס לרבות ביקורת ניכויים, ביקורת ביטוח לאומי וביקורת שומה, ליווי עסקאות מורכבות וייצוג יעיל מול רשויות המס בהליכים שונים.

לאור היכרותנו ויחסינו המקצועיים הטובים עם משרדי השומה השונים ועם הנהלת רשות המיסים, למשרדנו ממשקי עבודה חיוביים ופוריים עמם.

משרדנו מספק פתרונות מס חדשניים ויעילים בכל תחומי המיסוי ובמגוון רחב של נושאים וסוגיות, לרבות- מיסוי יחידים; מיסוי ניירות ערך ושוק ההון; מיסוי עסקאות גידור; מיסוי הפרשי שער; מיסוי קרנות הון-סיכון וחברות הייטק; מיסוי דיבידנדים ודמי ניהול במקרים שונים; שינויי מבנה (מיזוגים, פיצולים, העברות נכסים); מיסוי שותפויות; מיסוי נאמנויות; מיסוי קבלנים; אופציות לעובדים ותשלומים מבוססי מניות; יישום תקנות דולריות; עסקאות מוניטין ותניות אי תחרות; בקשות לאיחוד דוחות חברות; מיסוי בינלאומי לרבות ניכויים במקור בישראל ומחוץ לישראל, שליטה וניהול, בעלות שביושר, חברות נשלטות זרות; הכרה בהכנסות וסיווגן; העברת ידע מחוץ לישראל; מיסוי פעילות זרה בישראל; מיסוי חברות בית וחברות משפחתיות; מחילת חובות; חישוב נפרד ומאוחד; מיסוי מלכר"ים ומוסדות ציבוריים; הכרה בהוצאות; הפרשות למס בדוחות חברות; מיסוי עסקאות ורווח הון; חוקי עידוד ותמריצים ממשלתיים; עסקאות חייבות בדיווח.

משרדנו בקיא בניהול הליכים טכניים והשגת אישורים שונים מרשויות המס, ומספק את כלל השירותים הנדרשים לליווי בהקשר זה, לרבות- פתיחת תיקים ברשויות המס השונות לחברות תושבות ישראל ולחברות זרות; הקמת סניפים; הגשת דוחות מס שונים לרבות טפסים נלווים לצורך ציות לכלל חוקי המס (Compliance); אישור על ניכוי במקור באנגלית; אישור תושבות לצרכי מס; אישור לצרכי זיכוי ממס בגין תרומות; אישור על ניכוי מופחת ממס; אישור פטור משירותים ומנכסים; הקטנת מקדמות; בקשות לביטול קנסות; הגשת בקשה לסטטוס של חברה מיוחדת; הגשת בקשות לתקופת שומה מיוחדת; הגשת בקשה להקלה בניהול ספרים; דיווח על פירוק חברות ועוד.

כמי שכיהן משך שנים רבות בתפקידי הנהלה ברשויות המס וכסמנכ"ל בכיר לשומה וביקורת ברשות המיסים, נחשף ד"ר חיים גבאי, עו"ד לכל נושאי מיסוי הכנסות והיה מעורב בהחלטות שהתקבלו לגבי מגוון רחב מאוד של סוגיות בהקשר זה, לרבות- מעורבות בהליכי שינויי חקיקה בשנים האחרונות והשתתפות בוועדות שרים, ניהול כנסים וימי עיון, והרצאות בפורומים שונים ביחס למיסוי הכנסות.