בעלי חשבונות ישראלים בשווייץ: חולמים על התיישנות? לא הפעם

עבירות מס הכרוכות באי-הגשת דיווח או בהשמטת דיווח למס הכנסה, מסווגות כ"עבירות נמשכות" ■ תקופת ההתיישנות שלהן ארוכה יותר מעבירות "רגילות"

אם עקבתם אחר החדשות הכלכליות היום (ב'), אתם מן הסתם יודעים כי נחשפו לא פחות מ-10 מיליארד דולר המוחזקים על-ידי לקוחות בעלי זיקה לישראל בסניף HSBCהשווייצרי, הבנק השני בגודלו בעולם.
לפי הפרסומים, יותר מ-20% מחשבונות הבנק שנחשפו שייכים ללקוחות ישראליים, שייתכן שהיו מעורבים, לכאורה ולפי החשד, בהסוואתם של חשבונות "שחורים" בלתי מוצהרים ובהימנעות בלתי לגיטימית ממס באירופה ובישראל.
חשוב להדגיש, עם זאת, כי הנתונים שפורסמו מתייחסים לשנים 2005-2007 בלבד, כאשר ב-2007 ביצע הבנק שינוי מבני כולל, בעקבותיו הופסקה הפעילות האסורה.
החוק הקיים בישראל קובע כי אדם אשר פעל בניגוד לחוק לעניין חובת הדיווח וחובת תשלומי המס החלה עליו, עשוי להיות חשוף להגשת כתב אישום, ובהתאם לעונשים חמורים של קנס כספי גבוה ומאסר בפועל.
השמטת הכנסה, ניהול פנקסי חשבונות כוזבים, זיוף פנקסי חשבונות או רשומות, שימוש בכל מירמה כדי לחמוק מתשלום מס – כל אלה הן עבירות לפי סעיף 220 לפקודת מס ההכנסה, שהעונש בגינן הוא מאסר עד 7 שנים וקנס העולה כדי כפל סכום ההכנסה שהועלם.
 
חוק סדר הדין הפלילי קובע את פרקי ההתיישנות אשר יחולו על עבירות שונות, לעניין הגשת כתב אישום בישראל:
■ ההתיישנות בעבירה מסוג חטא, שעונשה המירבי 3 חודשי מאסר, הוא שנה.
■ ההתיישנות בעבירה מסוג עוון, שעונשה המירבי הוא בין 3 חודשי מאסר ל-3 שנות מאסר – 5 שנים.
■ ההתיישנות בעבירה מסוג פשע, שעונשה המירבי הוא מעל 3 שנות מאסר – 10 שנים.
 
פקודת מס ההכנסה מבחינה בין עבירות מס מטריאליות (מהותיות), שבוצעו בכוונה פלילית להעלים הכנסות, דוגמת הגשת חשבוניות פיקטיביות, מסירת דיווח כוזב ועוד; לבין עבירות מס טכניות, שבוצעו ללא כוונה לחמוק מתשלום מס (דוגמת אי-העברת ניכויים במועד, אי-דיווח במועד ועוד).
לגבי עבירה טכנית, נקבע כי לא תוגש תביעה פלילית בחלוף 6 שנים משנת המס שבה נעברה או התגבשה העבירה, ואילו לגבי עבירה מהותית נקבע כי בחלוף 10 שנים משנת המס לא ניתן יהיה עוד להגיש כתב אישום פלילי.
 
יש לציין כי פתיחתה של חקירה או תחילתם של הליכים משפטיים נגד חשוד מפסיקים את תקופת ההתיישנות האמורה, כאשר ממועד תחילתם נפתח מרוץ ההתיישנות מחדש.
תקופת ההתיישנות שנקבעה לעבירות מס הינה ארוכה יותר מזו שנקבעה לעבירות פליליות "רגילות" אחרות. בנוסף לכך, בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון, בניגוד לעבירה "רגילה" אשר תמה ונשלמת בדרך-כלל במעשה "רגעי" מובהק, קיימות עבירות מס שאינן "רגעיות" או "חד-פעמיות", וניתן לראות בהן עבירה נמשכת.
בתי המשפט הגדירו עבירה נמשכת כעבירה שמצריכה לשם השלמתה התמדה במשך זמן מסוים במרכיב ההתנהגותי, כאשר כל התמדה נוספת בהתנהגות זו דוחה את ההשלמה הסופית של העבירה והופכת את תקופת ההתנהגות כולה לעבירה אחת. באופן זה, הגדרתה של עבירת מס כעבירה נמשכת עשויה להאריך את תקופת ההתיישנות מעבר לתקופות שנקבעו בפקודה.
ואכן, עבירות הכרוכות באי-הגשת דיווח או בהשמטת דיווח למס הכנסה מסווגות בדרך-כלל כעבירות נמשכות, כאשר הן מתקיימות בגין כל שנת מס בנפרד, כל עוד החובה המוטלת על הנישום ביחס לדיווח על הכנסות אלה לא פגה, וכל עוד הנישום לא הסיר את המחדל או את הליקוי.
השורה התחתונה אינה מעודדת מבחינת הלקוחות הישראלים בשווייץ: התבררותם של סממני המעילה בשלב זה, כמעט עשור לאחר תחילתה, לא תוכל לשמש כהגנה לנישומים מפני הגשת כתב אישום פלילי בישראל, אלא בכפוף לנסיבות, להיקף ולמשך מעורבותם בפעילות העבריינית.

■ ד"ר עו"ד חיים גבאי הוא שותף ובעלים של משרד ד"ר חיים גבאי ושות' עורכי דין ומשמש כמרצה באוניברסיטת בר-אילן ובמרכז אקדמי פרס. רו"ח (עו"ד) דניאלה גבאי היא מנהלת במחלקת המסים של משרד דלויט-בריטמן-אלמגור רואי חשבון ומשמשת כמרצה מן החוץ באוניברסיטה העברית בירושלים

DUNS100.